czwartek 27 Luty 2020
Imieniny: Gabriela, Anastazji i Anny
bip
  • green

Inwestycje i przedsiębiorczość - Lista aktualności

Spotkanie dotyczące instalacji ogniw fotowoltaicznych

Opublikowano: 03 kwietnia 2018
Dnia 22 marca 2018 r. odbyło się spotkanie w sprawie rozpoczęcia montażu ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń z właścicielami nieruchomości, którzy zostali wylosowani w 2017 r. i biorą udział w projekcie.

Zakończono termomodernizacje świetlicy w Nowejwsi

Opublikowano: 10 stycznia 2018
W dniu 19 grudnia 2017 roku dokonano odbioru Termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Nowejwsi  w ramach inwestycji pn. „Termomodernizacja świetlic wiejskich w Handlowym Młynie i Nowejwsi”. Inwestycja realizowana była w ramach Programu Oś Priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka...

Będzie droga do Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach

Opublikowano: 04 stycznia 2018
W dniu 29 grudnia 2017 r. Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa drogi gminnej dojazdowej do Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach – I etap”. W ramach inwestycji zostanie przebudowane skrzyżowanie z drogą krajową nr 15 wraz z...

Bezpłatne konsultacje

Opublikowano: 04 stycznia 2018
Specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Grudziądzu zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich prowadzone w formie Mobilnych Punktów Informacyjnych .

Trwają prace termomodernizacyjne w świetlicach wiejskich

Opublikowano: 03 stycznia 2018
Gmina Golub-Dobrzyń od wielu lat systematycznie dba o budynki użyteczności publicznej położone na jej terenie. Obecnie trwają prace termomodernizacyjne w świetlicach wiejskich w Handlowym Młynie i Nowejwsi.

Będą kolejne przydomowe oczyszczalnie ścieków

Opublikowano: 03 stycznia 2018
W listopadzie 2017r. ruszyły prace związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach projektu zostanie wybudowanych 81 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą niezbędną do ich prawidłowego funkcjonowania na terenie Gminy Golub-Dobrzyń.

998 m DROGI ASFALTOWEJ W BIAŁKOWIE

Opublikowano: 30 listopada 2017
 W dniu 28 listopada 2017 roku Gmina Golub-Dobrzyń dokonała odbioru końcowego zadania pn.  „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białkowo w km od 0+000 do 0+998 (Etap 1)”.Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lipna.  W ramach inwestycji:przebudowano odcinek...

Dotacje na założenie działalności gospodarczej!

Opublikowano: 28 listopada 2017
 „Fabryka firm” to projekt partnerski realizowany przez Stowarzyszenie CTI e-Misja, który ma na celu podjęcie samozatrudnienia przez osoby bezrobotne lub bierne zawodowo. Uczestnicy mogą otrzymać dotację w kwocie do 24 400 zł na założenie własnej firmy. Rekrutacja 27.11.2017r. - 15.12.2017r.   Kto...

Kolejny odcinek drogi asfaltowej

Opublikowano: 20 listopada 2017
W dniu 15 listopada 2017 roku Gmina Golub-Dobrzyń dokonała odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 110260 C Macikowo – granica gminy – Sitno”. W ramach inwestycji przebudowano prawie 1000mb drogi.

Nowa droga w Cieszynach

Opublikowano: 10 listopada 2017
W dniu 8 listopada 2017 roku Gmina Golub-Dobrzyń dokonała odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 110216C Pląchoty – Cieszyny”.

Kolejny odcinek drogi asfaltowej

Opublikowano: 08 listopada 2017
W dniu 24 październik 2017 roku Gmina Golub-Dobrzyń dokonała odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokoligóra Gmina Golub-Dobrzyń”.

TAK BYŁO, TAK JEST

Opublikowano: 08 listopada 2017
Stowarzyszenie Przyjaciół Macikowa i Okolic przez kilka miesięcy realizowało inicjatywę lokalną pn.‘’Ziołowy zakątek edukacyjny’’. Dzięki zdobytemu dofinansowaniu oraz zaangażowaniu społeczności lokalnej teren przy świetlicy wiejskiej zyskał nowy wygląd.

Zapraszamy na spotkania

Opublikowano: 30 października 2017
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń zaprasza na spotkania dotyczące przedstawienia koncepcji projektów budowlanych przebudowy dróg gminnych w Sokołowie i Owieczkowie.

I N F O R M A C J A

Opublikowano: 12 października 2017
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń informuje, że zakończona w dniu 31 sierpnia 2017 roku inwestycja pn. „Budowa (rozbudowa) drogi gminnej łączącej ulicę Wiśniową z drogą powiatową nr 2124 C w miejscowości Ruziec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego” została dofinansowana w kwocie...

Szkoła, w której spełniają się marzenia

Opublikowano: 10 października 2017
Pod koniec ubiegłego roku Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Nowogrodzie jako jedna z ponad 1000 szkół z całej Polski przystąpiła do konkursu "Wzorowa Łazienka" organizowanego przez firmę Domestos. Szkoła w rywalizacji zajęła II miejsce i w dniu 6 października nastąpiło uroczyste otwarcie...

Strony

facebook
youtube
instagram