czwartek 27 Luty 2020
Imieniny: Gabriela, Anastazji i Anny
bip
  • green

Inwestycje i przedsiębiorczość - Lista aktualności

Zapraszamy na seminarium dla przedsiębiorców

Opublikowano: 04 października 2017
„Eksporter na globalnym rynku zamówień publicznych” to tytuł bezpłatnego seminarium organizowanego z myślą o przedsiębiorcach przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Będzie dofinansowanie na termomodernizacje świetlic

Opublikowano: 26 września 2017
W dniu 21.09.2017 roku p. Marek Ryłowicz - Wójt Gminy Golub-Dobrzyń wraz z p. Ryszardem Pawlikowskim podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja świetlic wiejskich w Handlowym Młynie i Nowejwsi”.

Zapraszamy do konsultacji LPR

Opublikowano: 13 września 2017
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2017-2023. Konsultacje mają na celu zebranie od wszystkich zainteresowanych uwag i opinii odnośnie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji...

Nowa droga odebrana

Opublikowano: 05 września 2017
W dniu 31 sierpnia 2017 roku dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Budowa (rozbudowa) drogi gminnej łączącej ulicę Wiśniową z drogą powiatową nr 2124 C w miejscowości Ruziec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”.

Podpisano umowę na usuwanie azbestu

Opublikowano: 01 września 2017
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ryszarda Pawlikowskiego, zawarł umowę z właścicielem MGRCO INVEST – Bartoszem Marcinkowskim. Przedmiotem umowy jest zadanie pn. ,,Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Golub-...

Kolejna umowa na przebudowę drogi podpisana

Opublikowano: 29 sierpnia 2017
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz, przy kontrasygnacie Skarbnika Ryszarda Pawlikowskiego, zawarł umowę z Wiceprezesem Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka z o.o z siedzibą w Lipnie – Stanisławem Detmerem, na realizację inwestycji pt. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białkowo o...

Droga w Cieszynach

Opublikowano: 18 sierpnia 2017
W dniu 17.08.2017r. Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz podpisał umowę z Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Drogowo-Budowlanego Sp. z o. o. z siedzibą w Brodnicy - Janem Kopiczyńskim na realizacje inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Nr 110216C Pląchoty-Cieszyny”.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Opublikowano: 03 sierpnia 2017
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”...

Będzie nowa droga asfaltowa w Macikowie

Opublikowano: 01 sierpnia 2017
W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz podpisał umowę z Prezesem Przedsiębiorstwa Robót Drogowych DROBUD Sp.z o.o. – Rafałem Kalinowskim na realizacje inwestycji gminnej pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 110260 C Macikowo-granica gminy-Sitno-etap I”.

Umowa o dofinansowanie projektu „Edukacja od żłobka” podpisana

Opublikowano: 28 lipca 2017
W dniu 27 lipca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz podpisał umowę o dofinansowanie projektu : „Edukacja od żłobka”.

Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy drogi

Opublikowano: 28 lipca 2017
26 lipca 2017r. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz podpisał umowę o dofinansowanie budowy drogi gminnej łączącej ulicę Wiśniową z droga powiatową nr 2124C w miejscowości Ruziec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

Umowa na żłobek podpisana

Opublikowano: 17 lipca 2017
W dniu 1 czerwca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w części południowo-zachodniej istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem wraz z ich niezbędną przebudową na żłobek oraz...

Kolejna umowa podpisana

Opublikowano: 12 lipca 2017
W dniu 06.07.2017 roku, Wójt Gminy Golub-Dobrzyń podpisał umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń. Inwestycja polegać będzie na budowie 81 przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców naszej...

Będą kolejne modernizacje dróg

Opublikowano: 12 lipca 2017
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz podpisał w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie zadania dot. modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym: Sokoligóra i Podzamek Golubski.

Nowa jezdnia i chodnik w Antoniewie

Opublikowano: 06 lipca 2017
Ruszyła przebudowa drogi nr 569 w Antoniewie. Na wojewódzkiej trasie ułożona zostanie nowa nawierzchnia, chodnik wraz z odwodnienia.

Strony

facebook
youtube
instagram