poniedziałek 23 Wrzesień 2019
Imieniny: Bogusława, Elżbiety i Krzysztofa
bip
  • green

Inwestycje i przedsiębiorczość - Lista aktualności

Informacja -oczyszczelnie ścieków

Opublikowano: 08 września 2016
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń informuje, że do dnia 13.09.2016r. w pokoju nr 13 Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń lub pod nr tel. 566835400 wew.38 osoby z terenu Gminy Golub-Dobrzyń zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków mogą zapisywać się na listę chętnych.

Rusza przebudowa drogi we Wrockach

Opublikowano: 01 września 2016
W dniu 31 sierpnia 2016 roku Marek Ryłowicz wójt Gminy Golub-Dobrzyń podpisał protokół przekazania placu budowy na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110214C Wrocki – granica gminy (Grabówiec)”.

Ruszył remont drogi

Opublikowano: 21 lipca 2016
Ponad 1 mln. zł kosztować będą rozpoczęte już prace przy remoncie drogi w miejscowości Ruziec. Zmodernizowany zostanie odcinek o łącznej długości blisko 800 m.

Umowa na dofinansowanie drogi w miejscowości Wrocki

Opublikowano: 01 lipca 2016
Będzie przebudowa drogi gminnej nr 110214 C Wrocki – granica gminy (Grabówiec)”. W ramach projektu w miejscowości Wrocki zostanie przebudowany odcinek drogi gminnej o długości 1,818 km.

Z kolejnych dachów zniknie azbest

Opublikowano: 29 czerwca 2016
W dniu 24-06-2016 Marek Ryłowicz wójt Gminy Golub-Dobrzyń podpisał umowę na wykonanie usługi pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Golub-Dobrzyń”.

Podpisanie umowy na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Ruziec

Opublikowano: 28 czerwca 2016
W dniu 23-06-2016 Marek Ryłowicz wójt Gminy Golub-Dobrzyń przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ryszarda Pawlikowskiego podpisał umowę na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ruziec”.

Umowa na dofinansowanie drogi w Antoniewie podpisana!

Opublikowano: 28 czerwca 2016
16 czerwca 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Antoniewo o długości ok. 0,780 km.

Pojawiły się hybrydowe lampy

Opublikowano: 25 maja 2016
Na terenie gminy Golub-Dobrzyń zamontowano 3 wolnostojące hybrydowe lampy oświetleniowe w miejscowościach: Podzamek Golubski, Węgiersk oraz Gajewo. Jest to pilotażowy projekt i jeśli przyniesie on spodziewane efekty może w przyszłości powstanie więcej tego typu lamp.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)

Opublikowano: 16 maja 2016
Od kilku miesięcy w Gminie Golub -Dobrzyń trwają prace nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

Wsparcie dla firm inwestujących w rozwój

Opublikowano: 29 stycznia 2016
Przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego mogą ubiegać się o wsparcie ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE.

Przedłużenie terminu!

Opublikowano: 20 stycznia 2016
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW NA USUWANIE AZBESTU !!!

Ostatnie dni przyjmowania wniosków

Opublikowano: 12 stycznia 2016
Jeszcze przez kilka dni (do 15 stycznia br.) można składać wnioski o dofinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest na prywatnych posesjach.

Usuwanie azbestu

Opublikowano: 29 listopada 2015
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest na prywatnych posesjach.

Promują Park Przemysłowo – Technologiczny

Opublikowano: 27 listopada 2015
Na terenie Gminy Golub-Dobrzyń zamontowane zostały 2 tablice informacyjne promujące powstający w miejscowości Wrocki Park Przemysłowo – Technologiczny.

Gospodynie mają nowe pomieszczenia

Opublikowano: 27 listopada 2015
W dniu 17.11.2015r. w Nowogrodzie odbyło się uroczyste przekazanie pomieszczeń na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich.

Strony

facebook
youtube
instagram