wtorek 27 Październik 2020
Imieniny: Iwony, Sabiny i Szymona
bip
  • green

Gospodarka komunalna - Lista aktualności

Nabór wniosków

Opublikowano: 04 lipca 2019
Szanowni Mieszkańcy! Wójt Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wnioski można składać w terminie od 05.07.2019 r. do wyczerpania środków zarezerwowanych na ten cel w planie budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2019.

INFORMACJA

Opublikowano: 28 czerwca 2019
Przedstawiamy harmonogram dostarczania nowych pojemników na szkło. W razie pytań prosimy kontaktować się pod numer tel. 56 491 95 81.

INFORMACJA

Opublikowano: 13 czerwca 2019
Zakład Gospodarczy „Ekolog” Sp. z o.o. informuje, że od 01.07.2019 r. w miejsce worków na szkło będą dostarczane pojemniki 120l.

Mistrza ekologii wyłoniony

Opublikowano: 31 maja 2019
22 maja w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń odbył się konkurs pn.: Jedna z siedmiu. Konkurs miał na celu wyłonić Mistrza ekologii z siedmiu szkół znajdujących się w Gminie Golub-Dobrzyń.

W DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA #ZaczynamOdSiebie

Opublikowano: 10 maja 2019
Tegoroczna XIII edycja Dnia bez Śmiecenia odbywa się pod hasłem #ZaczynamOdSiebie. W ten sposób organizatorzy akcji zachęcają, aby każdy podjął proste działania, które ograniczą ilość odpadów trafiających na składowiska, lub co gorsza do środowiska.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Golub-Dobrzyń za 2018 rok

Opublikowano: 30 kwietnia 2019
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629 z późn. zm.). analizy dokonuje się w celu weryfikacji możliwości...

Zmiany w naliczaniu i wysokości opłat za odpady komunalne

Opublikowano: 16 kwietnia 2019
Zawiadamiamy, że od 1 kwietnia 2019 r. zmienia się metoda ustalenia oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Recykling jest niezbędny!

Opublikowano: 14 stycznia 2019
Fundacja Chlorofil zaprasza nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w V edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” pod patronatem Pana Marszałka Województwa!

Informacja o udzielenia zamówienia na podstawie ust. 1 pkt 12-15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Opublikowano: 07 stycznia 2019
Informacja o udzielenia zamówienia na podstawie ust. 1 pkt 12-15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości...

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Opublikowano: 14 grudnia 2018
Golub-Dobrzyń dnia 14.12.2018r.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 1.  Nazwa i adres zamawiającego. Gmina Golub Dobrzyńul. Plac Tysiąclecia...

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2019r.

Opublikowano: 03 grudnia 2018
Przedstawiamy harmonogramy wywozu odpadów obowiązujące od 01 stycznia do 31 grudnia 2019r.

Zadrzewienia i zakrzewienia w Gminie Golub-Dobrzyń

Opublikowano: 14 listopada 2018
Gmina Golub-Dobrzyń skorzystała z możliwości złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach Programu priorytetowego ochrona przyrody 2018r. W ramach przedsięwzięcia pn.,,Zadrzewienia i zakrzewienia w Gminie Golub-Dobrzyń w celu poprawy ochrony przyrody i krajobrazu” w tym roku zasadziliśmy...

Projekt pn. „Gdy odpady segregujemy – kar nie otrzymujemy”

Opublikowano: 06 listopada 2018
W związku z projektem pn. „Gdy odpady segregujemy – kar nie otrzymujemy” powstał film w celu promocji dbania o środowisko oraz segregacji odpadów. Film pomaga mieszkańcom Gminy Golub-Dobrzyń w podniesieniu świadomości oraz wiedzy na temat segregacji śmieci, jak i również ukazuje jakie mogą być...

CZYSTE POWIETRZE- w trosce o zdrowie, klimat i środowisko.

Opublikowano: 29 października 2018
Przypominamy, że w związku z programem „Czyste Powietrze”  trwa nabór wniosków w Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Fredry 8, Koordynator programu: Pan Michał Pluciński, nr tel.: 56 62 12 300. Wnioski można składać do  31.12.2027r., zarówno w...

Spotkanie dot. programu Czyste Powietrze

Opublikowano: 08 października 2018
18 października 2018r. odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące programu Czyste Powietrze.

Strony

facebook
youtube
instagram