piątek 14 Sierpień 2020
Imieniny: Alfreda, Elżbiety i Maksymiliana
bip
  • green

Dla rolników - Lista aktualności

Spiszmy się, jak na rolników przystało!

Opublikowano: 06 sierpnia 2020
W całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r. odbędzie się Powszechny Spis Rolny. Wyniki spisu rolnego pozwolą na wieloprzekrojowe scharakteryzowanie polskiego rolnictwa i ukazanie zmian, jakie w nim zaszły w ostatnim dziesięcioleciu. Pomogą władzom i przede wszystkim polskim rolnikom w...

Gospodarowania wodą w rolnictwie w obliczu susz

Opublikowano: 13 lipca 2020
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępnia broszurę opracowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą gospodarowania wodą w rolnictwie w obliczu susz.

Sprawdź swoją wiedzę i wygraj jedną ze 100 hulajnóg.

Opublikowano: 30 czerwca 2020
Czy znasz zasady bezpiecznego przebywania w gospodarstwie rolnym? Sprawdź swoją wiedzę i wygraj jedną ze 100 hulajnóg. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników w wieku 6-14 lat do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w ...

Nowelizacja ustawy o nawozach i nawożeniu – co oznacza dla rolników?

Opublikowano: 30 czerwca 2020
Prezydent RP Andrzej Duda 16 czerwca br. podpisał nowelę Ustawy o nawozach i nawożeniu. W ustawie wprowadzono zmiany wynikające z rozporządzeń unijnych. Nakładają one na Państwa Członkowskie obowiązek wyznaczania organu notyfikującego. Ustawa ta wskazuje, że organem notyfikującym w Polsce będzie...

Krajowe Dni Pola Minikowo 2020

Opublikowano: 29 maja 2020
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na Krajowe Dni Pola Minikowo 2020, które odbędą się w dniach 20-23 czerwca br.

Premie dla młodych rolników

Opublikowano: 20 maja 2020
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwainformuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowejna operacje typu„Premie dla młodych rolników”w ramach poddziałania„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju...

Komunikat o zasiłku

Opublikowano: 19 maja 2020
Zasiłek dla rolnika i domownika z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19

Dopłaty 2020: wnioski do 15 czerwca

Opublikowano: 13 maja 2020
W tym roku termin składania wniosków o dopłaty minister rolnictwa i rozwoju wsi przedłużył do 15 czerwca 2020 r. Dotyczy to płatności bezpośrednich oraz obszarowych z PROW (w ramach działań: rolno-środowiskowo-klimatycznego, rolnictwo ekologiczne, dobrostan zwierząt oraz płatności ONW i premii...

Rolnik na kwarantannie

Opublikowano: 11 maja 2020
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującym przepisem art. 31zy3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji...

Przyznawanie, przeliczenie lub podejmowanie wypłaty świadczeń za cały okres, w którym obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii*

Opublikowano: 05 maja 2020
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że osoby, które nie później niż w okresie 30 dni od ustania obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii związanych z COVID-19 zgłoszą wniosek o przyznanie, ponowne ustalenie wysokości lub podjęcie wypłaty:emerytury rolniczej...

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS do 24 maja 2020 r.

Opublikowano: 05 maja 2020
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do 24 maja 2020 r. wydłużony został okres na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS do 24 maja 2020 r.

Opublikowano: 05 maja 2020
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do 24 maja 2020 r. wydłużony został okres na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

Dopłaty 2020 - wnioski do 15 czerwca!

Opublikowano: 23 kwietnia 2020
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności...

Wydłużony termin naboru! Nawadnianie w gospodarstwach rolnych.

Opublikowano: 22 kwietnia 2020
Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020w obszarze nawadniania w gospodarstwie, wydłużony do 20 lipca 2020 r....

Przedłużenie wypłat rent rolniczych i innych świadczeń

Opublikowano: 02 kwietnia 2020
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że o trzy miesiące zostanie przedłużona wypłata rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych, uzależnionych od całkowitej niezdolności do pracy, dodatków pielęgnacyjnych i świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do...

Strony

facebook
youtube
instagram