czwartek 27 Luty 2020
Imieniny: Gabriela, Anastazji i Anny
bip
  • green

Świetlice w Ostrowitem i Wrockach już po remoncie

13 sierpnia 2019

Na początku sierpnia oddano do użytku świetlice wiejskie w Ostrowitem i we Wrockach.

Zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Ostrowitem” zostało sfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Wartość projektu wyniosła 277 850,15 zł, z czego gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 183 486,71 zł.

Projekt ma na celu odnowę przestrzeni zdegradowanej zidentyfikowanej w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2017–2023.

Inwestycja objęła remont świetlicy wiejskiej, w tym wymianę i ocieplenie posadzki wraz z ułożeniem płytek i wykładziny z tworzyw sztucznych, malowanie ścian, wymianę drzwi wewnętrznych, bojlera oraz oświetlenia, zakup stołu i sześciu krzeseł. Planowane są kolejne prace, głównie przy odnowieniu elewacji. Zadanie to będzie realizowane przez gminną brygadę remontową po ustaleniu dokładnego zakresu prac z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Ze wsparcia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 skorzystały natomiast Wrocki, dla których w ramach projektu „Przebudowa świetlicy wiejskiej we Wrockach” gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości ponad 200 tys. zł., a całkowita wartość projektu wyniosła 317 697,20 zł.

W ramach inwestycji wykonano izolacje cieplne posadzki wraz z wykładziną z tworzyw sztucznych, przebicie otworów w ścianach, malowanie ścian, licowanie ścian płytkami, wymieniono oprawy oświetleniowe oraz drzwi, zamontowano rurociąg wraz z pompą ciepła, grzejniki, wentylację i klimatyzację oraz wewnętrzną instalacje hydrantową a elewacja świetlicy została odmalowana.

Wcześniej w miejscowości Ostrowite wykonano asfaltową nawierzchnię drogi przy świetlicy o długości 175m i szerokości 4m oraz obustronne pobocza o szerokości 0,5m. Przed budynkiem pojawiły się 4 miejsca parkingowe (w tym jedno dla niepełnosprawnych) utwardzone kostką brukową betonową, którą również utwardzono wejście do budynku.

facebook
youtube
instagram