piątek 28 Luty 2020
Imieniny: Józefa, Romana i Hilarego
bip
  • green

Żłobek funkcjonuje już dwa lata

31 lipca 2019

W Gminie Golub-Dobrzyń 01.08.2017r. powstał pierwszy publiczny żłobek w powiecie.

Brak dostępu do opieki nad małymi dziećmi stawiał przed rodzicami duże wyzwanie dotyczące sposobu organizacji opieki nad dziećmi i łączenia obowiązków opiekuńczych i pracy zawodowej. Dlatego też często urodzenie dziecka wiąże się z koniecznością dłuższej nieobecności w pracy lub całkowitej rezygnacji z niej. Aby temu zapobiegać, pojawił się pomysł, by w Gminie Golub-Dobrzyń powstał żłobek, który zapewni opiekę najmłodszym mieszkańcom, a rodzice spokojni o swoje dzieci będą mogli wrócić do pracy.

Gminie Golub-Dobrzyń udało się pozyskać dofinansowanie na utworzenie żłobka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowitem. Na to przedsięwzięcie składały się dwa komplementarne projekty.

W dniu 1 czerwca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w części południowo-zachodniej istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem wraz z ich niezbędną przebudową na żłobek oraz przebudowa wejścia”.  W ramach tego projektu wykonano niezbędny remont pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowitem, tak aby spełniały one wszelkie wymogi dotyczące miejsc opieki dla najmłodszych dzieci.Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.Dofinansowanie wyniosło 80% ogólnych kosztów inwestycji. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Golub-Dobrzyń.

27 lipca 2017 r. w podpisano umowę o dofinansowanie projektu: „Edukacja od żłobka”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracyDziałanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ten sposób Gmina Golub-Dobrzyń zyskała środki na wyposażenie żłobka oraz bieżące funkcjonowanie przez okres dwóch lat. W tym czasie rodzice nie ponoszą żadnych kosztów związanych z pobytem dziecka, tylko pokrywają koszt wyżywania. Całkowita wartość projektu wynosi 299 925,00 zł, a dofinansowanie wynosi 85% ogólnych kosztów inwestycji. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Golub-Dobrzyń.

Gminny Żłobek w Ostrowitem był pierwszą publiczną placówką w naszej gminie i całym powiecie golubsko-dobrzyńskim świadczącą usługi opiekuńcze dla dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat. W ramach projektu powstało 10 miejsc dla dzieci. Zainteresowanie ze strony rodziców było bardzo duże. Beneficjentami projektu łącznie zostało 22 dzieci. Projekt "Edukacja od żłobka" kończy się 31.07.2019r, jego działalność będzie jednak kontynuowana. Koszty pobytu dziecka częściowo pokrywać będą rodzice.

/A.R/

facebook
youtube
instagram