poniedziałek 21 Wrzesień 2020
Imieniny: Darii, Mateusza i Marka
bip
  • green

Droga Białkowo - Sadykierz ukończona

23 stycznia 2020

Na zlecenie Gminy Golub-Dobrzyń Zakład Gospodarczy „EKOLOG” Sp. z o.o. ukończył zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 110249 C Białkowo – Sadykierz od 0+000 do 0+400 km w miejscowości Białkowo”.  Jest to odcinek biegnący w kierunku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dotychczas nawierzchnia utwardzona była kruszywem naturalnym. Na odcinku 400 m drogi wyrównano i wzmocniono podbudowę a następnie wykonano warstwy profilowe w celu nadania odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych, wykonano powierzchnię utrwaloną oraz pobocze i zjazdy.

Drogę pokryto warstwą ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 5 cm i szerokości 4 m na podbudowie z kruszywa łamanego (warstwa górna o grubości 8 cm) i gruzu betonowego (warstwa dolna – grubość 15 cm). Pobocza o szerokości 0,5 m umocniono kruszywem łamanym o grubości 8 cm. Wykonano również 11 zjazdów i przepust.

Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych gminy i znacząco wpłynie na komfort mieszkańców tej okolicy oraz osób udających się do PSZOK-u.

facebook
youtube
instagram