piątek 10 Lipiec 2020
Imieniny: Filipa, Daniela i Anieli
bip
  • green

Gmina Golub-Dobrzyń/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza do udziału w projekcie Klub Integracji Społecznej ”Aktywni razem”

03 stycznia 2020

Gmina Golub-Dobrzyń/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza do udziału w projekcie Klub Integracji Społecznej ”Aktywni razem”

Co oferujemy:  bezpłatny udział w pakiecie zajęć reintegracji zawodowej i społecznej:

- zajęcia  komputerowe  , kursy i szkolenia zawodowe,

- warsztaty interpersonalne i komunikacji społecznej, autoprezentacji,

- 6 m-czne staże zawodowe,  pośrednictwo pracy - doradztwo psychologiczne i zawodowe,  

                                                                                      

-wsparcie i pomoc psychologiczna   -wsparcie i pomoc terapeutyczna, pomoc prawna

-zajęcia integracyjne-wyjazdy, wizyty studyjne, pikniki, wycieczki,

-możliwość podjęcia nauki w systemie zaocznym lub wieczorowym -pośrednictwo pracy

Do kogo skierowana oferta: mieszkańcy gminy Golub-Dobrzyń, osoby w wieku aktywności zawodowej, osoby zagrożone  ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, z niskimi kwalifikacjami zawodowymi, osoby niepełnosprawne.

Jak wziąć udział: Wystarczy wypełnić i złożyć  deklarację uczestnictwa w projekcie. Deklaracje są dostępne: - na stronie internetowej www.uggolub-dobrzyn.pl w zakładce GOPS - w siedzibie GOPS w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Plac 1000 lecia 22a

Masz kilka możliwości:

  1.  Złóż deklarację w biurze GOPS- adres j.w godz. 7.30-15.30
  2. Wyślij deklarację poczta na adres biura j.w
  3. Zgłoś uczestnictwo na adres mailowy-gops-gd@wp.pl
  4. Dokonaj zgłoszenia telefonicznie  pod nr.570818607 Rekrutacja trwa do dnia 30 stycznia 2020r

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9.Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko_Pomorskiego na lata 20174-2020

 

 

 

Załącznik: 
facebook
youtube
instagram