piątek 10 Lipiec 2020
Imieniny: Filipa, Daniela i Anieli
bip
  • green

Gmina Golub-Dobrzyń/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza do udziału w projekcie ”Do zatrudnienia ”

03 stycznia 2020

Gmina Golub-Dobrzyń/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza do udziału w projekcie  ”Do zatrudnienia ”

Co oferujemy:     bezpłatny udział w pakiecie zajęć reintegracji zawodowej i społecznej:

- szkolenie zawodowe - kurs opiekuna medycznego ,

- warsztaty interpersonalne i komunikacji społecznej, autoprezentacji,

- 6 m-czne staże zawodowe w zawodzie opiekun medyczny,                                                                                          

-wsparcie i pomoc psychologiczna   - indywidualne i grupowe,

-zajęcia integracyjne - wizyty studyjne,  wycieczki,

- stypendium stażowe i szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu

- kurs obsługi komputera

 

Do kogo skierowana oferta: mieszkańcy powiatu  Golubsko-Dobrzyńskiego, osoby w wieku aktywności zawodowej, osoby zagrożone  ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, z niskimi kwalifikacjami zawodowymi, osoby niepełnosprawne.

Jak wziąć udział: Wystarczy wypełnić i złożyć  deklarację uczestnictwa w projekcie. Deklaracje są dostępne: -  w siedzibie GOPS w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Plac 1000 lecia 22a

Masz kilka możliwości:

  1.  Złóż deklarację w biurze GOPS- adres j.w godz. 7.30-15.30
  2. Wyślij deklarację pocztą na adres biura j.w
  3. Zgłoś uczestnictwo na adres mailowy-gops-gd@wp.pl
  4. Dokonaj zgłoszenia telefonicznie  pod nr.570818607 lub osobiście w siedzibie GOPS Golub-Dobrzyń

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9.Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko_Pomorskiego na lata 20174-2020

facebook
youtube
instagram