poniedziałek 23 Wrzesień 2019
Imieniny: Bogusława, Elżbiety i Krzysztofa
bip
  • green

KLAUZULA INFORMACYJNA

22 maja 2018

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac1000-lecia 25; 87-400 Golub-Dobrzyń

Można się z nim kontaktować listownie, mailowo: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Do kontaktów w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@uggolub-dobrzyn.pl lub pismo na adres Urzędu z dopiskiem – Inspektor Ochrony Danych

CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: nagrywania i transmisji obrad rady gminy (audio i wideo), utrwalania imprez publicznych (wizerunek), wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.

Ponadto, z nagrań sesji rady gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, administrator może prowadzić bezpośrednią transmisję na stronach internetowych Gminy.

Zdjęcia z imprez publicznych mogą pojawić się w mediach, w tym mediach elektronicznych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy Urząd jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.

W przypadku monitoringu wizyjnego ograniczenia wynikać mogą również z braku możliwości technicznych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, choć w niektórych przypadkach może być konsekwencją wymogów przepisów prawa.

facebook
youtube
instagram