wtorek 27 Październik 2020
Imieniny: Iwony, Sabiny i Szymona
bip
  • green

Kolejne środki na drogi gminne

18 września 2019

Wójt Gminy, Marek Ryłowicz, pozyskał kolejne środki zewnętrzne na modernizację dróg w Gminie. 16 września odbyło się uroczyste wręczenie symbolicznych voucherów potwierdzających dofinansowanie inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych.  Vouchery wręczył v-ce wojewoda Józef Ramlau w obecności m.in. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztof Ardanowskiego, v-ce Minister Inwestycji i Rozwoju Anny Gembickiej oraz lokalnych przedstawicieli władz samorządowych.

Gmina Golub-Dobrzyń otrzymała voucher na łączną kwotę 557 286,00 zł.

Kwota 384 676,00 zostanie przeznaczona na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zaręba, zaś kwota 172 610,00 zł wesprze przebudowę drogi we Wrockach.

Należy wskazać, że w ostatnim czasie Wójt pozyskał środki także z innych programów. Podpisano m.in. umowę o udzielenie dofinansowania w ramach FDS, dawny Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 obejmujący zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110269 C Babiak - gr. Gminy – Działyń wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 2125 C Paliwodzizna - Węgiersk” oraz umowę o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110203C Poćwiardowo – gr. Gminy”. Inwestycja ta będzie realizowana przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzącego z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji.

Całkowita wartość pierwszego projektu to 402 028,62 zł z czego Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 50 %, zaś w przypadku drugiego wartość dofinansowania wynosi 81 000,00 zł (udział Gminy – 414 789,00 zł).

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przebudowano drogę gminną nr 110267 C Bedewo-Sokołowo (wartość projektu: 273 222,72 zł, kwota dofinansowania: 112 005,95). Planowana jest także rozbudowa drogi gminnej Kamienny Smug - Węgiersk (wartość kosztorysowa projektu: 770 270,46 zł, a planowane dofinansowanie wyniesie: 450 844,00 zł).

Ponadto w lipcu i sierpniu odebrano drogę dojazdową oraz chodnik do świetlicy w Owieczkowie o długości 360 m. (wartość tej realizacji wyniosła 374 168,71 zł.) oraz drogę dojazdową do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowite wraz z wejściem do świetlicy i parkingiem (wartość inwestycji: 277 850,15 zł, dofinansowanie:183 486,71).

Zadanie współfinansowane było z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

facebook
youtube
instagram