poniedziałek 21 Wrzesień 2020
Imieniny: Darii, Mateusza i Marka
bip
  • green

Kolejne umowy podpisane

24 stycznia 2020
22 stycznia Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz oraz Skarbnik Gminy Iwona Górska podpisali umowę z Zakładem Gospodarczym EKOLOG Sp. z o. o. reprezentowanym przez prezes Małgorzatę Wesołowską dot. „Przebudowy drogi powiatowej nr 2116C Wrocki – Pusta Dąbrówka – Radziki Duże w km od 0+950 do 1+580 polegająca na budowie chodnika”. Wartość inwestycji to 134 423,90 zł. Przewidziany termin ukończenia prac to 30.06.2020 r.
Dziś natomiast podpisano umowę z firmą Grupa Invest Sp. z o.o. na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Rozwój wiedzy i kompetencji to ścieżka do sukcesu” realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to kolejny etap realizacji projektu, którego celem jest wzrost kompetencji kluczowych u uczniów oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli objętych projektem. Ponad 270 tys. zł zostanie przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych z kategorii ogólne, chemia, biologia oraz fizyka.
Całkowita wartość projektu to 1 813 617,60 zł. Kwota dofinansowania jaką pozyskała Gmina Golub-Dobrzyń to 85%, czyli 1 541 574,96 zł.
Projekt realizowany jest od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2021 r.

facebook
youtube
instagram