sobota 23 Styczeń 2021
Imieniny: Bartłomieja, Jana i Filipa
bip
  • green

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ !!!!

13 marca 2020

W związku z zaistniałą sytuacją, związaną z pojawieniem się na świecie pandemii, a w naszym kraju kilkudziesięciu przypadków KORONAWIRUSA COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz potencjalnym zagrożeniem jego rozprzestrzenienia Wójt Gminy Golub-Dobrzyń zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy oraz innych osób przebywających na jego terenie o zachowanie szczególnej ostrożności, a także do stosowania się do wszelkich zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz wojewody dotyczących zasad postępowania, dbania o higienę oraz ochrony przed KORONAWIRUSEM.

W dniach od 12 do 25 marca w placówkach oświatowych nie będą się odbywały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

W dniach 12 marca (czwartek) i w piątek (13 marca) będą prowadzone jedynie zajęcia opiekuńcze - dla uczniów, którym nie udało się zapewnić opieki.

Proszę, aby czas wolny od szkoły nie był traktowany jako dodatkowe ferie!!!!. Nauczyciele za pomocą środków komunikacji dostępnych w szkołach będą komunikowali się z rodzicami i uczniami, po to, aby wykorzystać ten czas na uzupełnienie wiedzy.

Apeluję, aby te dwa tygodnie potraktować jako KWARANTANNĘ i ograniczyć wszelkiego rodzaju spotkania.

 

ZWRACAM SIĘ Z PROŚBĄ O OGRANICZENIE DO MINIMUM OSOBISTYCH WIZYT W URZĘDZIE!!!

Proszę o załatwianie spraw w formie elektronicznej, telefonicznej, drogą pocztową lub poprzez e-PUAP. Wszelkie niezbędne kontakty dostępne są na stronie internetowej urzędu www.uggolub-dobrzyn.pl. Centrala tel.: 56 683 54 00 (-03).

 
URZĄD GMINY GOLUB-DOBRZYŃ PROWADZI OBSŁUGĘ INTERESANTÓW TYLKO NA PÓŁPIĘTRZE PRZY WEJŚCIU NA DRUGIE PIĘTRO BUDYNKU. 
Przypominam też, by oczekując na spotkanie z urzędnikiem, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiednią odległość zarówno od pracownika jak i od innych oczekujących oraz dezynfekować ręce.

 
DO ODWOŁANIA ZAMKNIĘTA JEST KASA URZĘDU
.
Wpłat można dokonywać wyłącznie na konto Urzędu Gminy.

Konto podstawowe (m.in. podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu czynsz mieszkaniowy, opłaty skarbowe, mienie komunalne, użytkowanie wieczyste) :

PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu

62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

 
Konto dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi:

PKO Bank Polski, Oddział Toruń

39 1020 5011 0000 9502 0250 0981

    Nazwa zleceniodawcy (wpłacającego): IMIĘ I NAZWISKO, ADRES NIERUCHOMOŚCI

    Tytułem: OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE ZA OKRES OD ….... DO.......

 
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

 
 

 

facebook
youtube
instagram