wtorek 27 Październik 2020
Imieniny: Iwony, Sabiny i Szymona
bip
  • green

Kontrola prawidłowej segregacji odpadów

11 września 2019

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golub-Dobrzyń oraz art. 9 u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, (Uchwała nr XIV.76.2015 z dnia 30 listopada 2015r. ze zmieniającą Uchwałą nr XXXVIII.211.2017 z dnia 27 października 2017 r. oraz Uchwałą nr LI.276.2018 z dnia 12 lipca 2018 r.) że od miesiąca września rozpoczną się  kontrole w zakresie zasad przestrzegania segregacji odpadów komunalnych. Kontrole dotyczą właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali chęć segregowania odpadów komunalnych.

 Sprawdzane będą worki oraz pojemniki na odpady zmieszane. W przypadku zgłoszonej segregacji, w pojemnikach na odpady zmieszane nie powinno być odpadów zbieranych selektywnie, tj. papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych, odpadów ulegających biodegradacji oraz popiołu a także przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii, zużytego sprzętu RTV i AGD i odpadów budowlanych.

 W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie ze złożoną deklaracją, właściciel nieruchomości otrzyma informację o potrzebie przesortowania odpadów.

 

Kolejne naruszenie zasad segregacji będzie skutkowało wezwaniem do złożenia zmiany deklaracji, czyli naliczenia wyższej opłaty jak za odpady zmieszane (niesegregowane), tj. 19,00 zł od osoby zamieszkującej.

facebook
youtube
instagram