czwartek 27 Luty 2020
Imieniny: Gabriela, Anastazji i Anny
bip
 • green

Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Skępsk

21 września 2019

”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Dnia 20 września 2019 r. miał miejsce odbiór końcowy robót budowlanych dla zadania pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Skępsk”.
Inwestycja otrzymała wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

W ramach inwestycji wykonano:

 • Przebudowę istniejącej nawierzchni położonej przy budynku świetlicy wiejskiej
 • Przebudowę nawierzchni drogi wewnętrznej
 • Utwardzenie terenu działki budowlanej pod posadowienie altany (wiaty)
 • Nawierzchnie boisk do siatkówki i piłki nożnej
 • Miejsca postojowe
 • Odtworzenie nawierzchni trawiastej pomiędzy boiskami
 • Przebudowę zjazdu
 • Budowę chodnika
 • Odgrodzenie części sportowej od części przeznaczonej na plac zabaw 
 • Zabudowę rowu
 • Montaż latarń oświetleniowych typu LED
 • Montaż elementów siłowni zewnętrznej
 • Montaż elementów małej architektury
 • Nasadzenia zieleni wysokiej

Wartość dofinansowania 170 974,00 zł


facebook
youtube
instagram