piątek 28 Luty 2020
Imieniny: Józefa, Romana i Hilarego
bip
  • green

Nowe miejsca przedszkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowogrodzie

02 września 2019

Kolejne nowe miejsca przedszkolne powstały w przedszkolu w Nowogrodzie. Gmina na ten cel pozyskała środki z dwóch różnych programów Unii Europejskiej.

Pierwsze środki pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 6.3. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, poddziałanie 6.3.1. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach tego programu dokonano zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń znajdujących się na parterze w części zachodniej istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie wraz i ich niezbędną przebudową na oddział przedszkolny dla grupy 15 dzieci. Wydzielono część pomieszczeń Szkoły Podstawowej aby zapewnić odpowiednie, a przede wszystkim bezpieczne warunki dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowogrodzie. Zadanie obejmowało remont sali, korytarza, szatni, zaplecza kuchennego i łazienki, a także ułożenie kostki betonowej przed wejściem do placówki.

Powierzchnia, która została przeznaczona i dostosowana na nowe miejsca przedszkolne wynosi 104 m2. Prace zakończono w sierpniu 2019 r. Odbioru inwestycji dokonano 30.08.2019 r.

 

Druga pula wsparcia finansowego pochodziła z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne, Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

W ramach tego zadania 2 września 2019 r. rozpoczęła się realizacja drugiego projektu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowogrodzie pn. ,,Oddział przedszkolny PUCHATKOWA DRUŻYNA w Nowogrodzie’’. Gmina pozyskała środki na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego (grupa 15 dzieci) oraz zakup niezbędnego wyposażenia, w tym pomocy dydaktycznych i placu zabaw.

Wartość dofinansowania 2 projektów: 605 412,97 zł

facebook
youtube
instagram