poniedziałek 21 Wrzesień 2020
Imieniny: Darii, Mateusza i Marka
bip
  • green

Noworoczne spotkanie dla sołtysów

23 stycznia 2020

Z inicjatywy wójta Gminy Marka Ryłowicza odbyło się dziś spotkanie dla sołtysów. Poza gospodarzami sołectw w spotkaniu uczestniczyli Skarbnik Gminy Iwona Górska, przewodniczący Rady Gminy Artur Kaszyński, kierownik Biura Rozwoju i Wsparcia Inwestycji Wioletta Szymańska, kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Joanna Frączek, główna księgowa z Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Aleksandra Laskowska oraz Anita Leszczyńska-Dębiec z Biura Rady Gminy.

Wójt przywitał gości oraz podsumował poprzedni rok. Na spotkaniu rozmawiano o funduszu sołeckim, który w tym roku wyniesie blisko 600 tys. zł. Pani Joanna Frączek przypomniała o możliwościach wydatkowania funduszu oraz przypomniała o przepisach prawnych określających działy zgodnie z którymi można przeznaczać konkretne kwoty, m.in. na utrzymanie dróg, świetlic czy organizację spotkań integracyjnych. Wójt apelował aby część funduszu przeznaczać na wsparcie inwestycji gminnych mających miejsce w danym sołectwie.

Poruszono również temat stawek i opłat lokalnych oraz przedstawiono zaplanowane zadania inwestycyjne na ten rok.

Głównym punktem spotkania była dyskusja dot. sytuacji oświatowej w gminie oraz konieczności ograniczania wydatków z tym związanych. Subwencja jaką otrzymuje Gmina na zadania oświatowe to ok. 6 mln zł, natomiast wydatki sięgają 9 mln zł. Taka sytuacja, związana z narzuconymi przez administrację państwową obowiązkami samorządów wobec szkół zaistniała po raz pierwszy i znacząco utrudnia pracę oraz możliwości rozwojowe gminy. Mimo ciężaru jak spadł na gminę szuka ona rozwiązań, które pozwolą na dalsze inwestycje oświatowe. Obecnie podjęto próbę wypracowania stanowiska dot. dalszego funkcjonowania szkół z terenu gminy i w najbliższym czasie podjęta zostanie decyzja w tej sprawie. Wójt podkreślał, że sytuacja oświatowa jest obecnie jednym z trudniejszych tematów a funkcjonowania oświaty nie można odrywać od ekonomii.

Spotkanie było również możliwością zadawania pytań dot. spraw bieżących poszczególnych sołectw wójtowi oraz pracownikom Gminy.

Na zakończenie sołtysi otrzymali zaproszenia na koncert noworoczny organizowany przez samorząd gminy, miasta i powiatu, który odbędzie się w piątek, 24 stycznia.

W najbliższym czasie przewidziano kolejne spotkanie sołtysów z przedstawicielami Gminy. Takie spotkania znacząco wpływają na bardzo dobrą współpracę wójta z sołtysami oraz pozwalają uzyskać informacje z tzw. „pierwszej ręki”.

    

facebook
youtube
instagram