poniedziałek 23 Listopad 2020
Imieniny: Adeli, Felicyty i Klemensa
bip
  • green

Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu

07 września 2020

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. Klub Młodzieżowy „Świetlik”, realizowanym przez Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Wsi Węgiersk i Macikowo w ramach projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

na lata 2014-2020, działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat do Klubu Młodzieżowego „Świetlik”, który będzie się mieścił w Szkole Podstawowej im. Józefa Sołtykiewicza w Węgiersku (Węgiersk 95, 87-400 Golub-Dobrzyń).

 

Spotkania w Klubie będą odbywać się 3 razy w tygodniu w godz. 12:30-15:30 w okresie od października 2020 r. do maja 2021 roku.

W ramach projektu klubu młodzieżowego „Świetlik” przewidziano dla uczestników następujące formy wsparcia:

  • zajęcia edukacyjne (zajęcia kreatywne, alternatywne sposoby spędzania czasu, zajęcia wychowawcze, zajęcia z profilaktyki współczesnych zagrożeń środowiskowych);

  • zajęcia sportowe;

  • wsparcie pedagogiczno-terapeutyczne;

  • promocja dobrych wzorców;

  • program rówieśniczy;

  • wyjazdy edukacyjno-integracyjne.

 

Warunkiem przystąpienia do projektu jest spełnienie poniższych kryteriów:

  1. Wiek uczestnika 7-15 lat.
  2. Zamieszkiwanie terenu LGD Dolina Drwęcy, w szczególności powiatu golubsko – dobrzyńskiego,
  3. Posiadanie statusu osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia oferowanych w ramach projektu jest bezpłatne !!!

 

 

Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.sp-wegiersk.edupage.org

 

 

Zapraszamy !

facebook
youtube
instagram