sobota 23 Styczeń 2021
Imieniny: Bartłomieja, Jana i Filipa
bip
  • green

Ogłoszenie Wójta Gminy

16 marca 2020

OGŁOSZENIE

 WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

w zakresie ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminny w Golubiu-Dobrzyniu

Na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 433) od dnia 16 marca 2020 r. wprowadzam następujące ograniczenia w wykonywaniu zadań o charakterze publicznym przez Urząd Gminny w Golubiu-Dobrzyniu:

1. Obsługa interesantów będzie realizowana od poniedziałku do piątku (w dni robocze)  w godzinach 8.00–13.00 w formie telefonicznej, elektronicznej lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

2. Nie będzie możliwości osobistego doręczania korespondencji w Biurze Podawczym – Kancelarii Urzędu Gminy w Golubiu-Dobrzyniu

3. W sprawach pilnych, w których istnieje konieczność osobistego stawiennictwa niezbędne będzie wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty w Urzędzie Gminy w Golubiu-Dobrzyniu (szczegółowy wykaz telefonów do wszystkich komórek organizacyjnych urzędu znajduje się pod adresem: http://www.uggolub-dobrzyn.pl/

4. W sprawach kierowanych do urzędu można wykorzystywać także środki komunikacji elektronicznej:

Tel/fax 56 683 54 00 (-03). Fax56 683 52 76          
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl         
platforma ePUAP: www.epuap.gov.pl,

5. Z uwagi na zamknięcie kasy Urzędu Gminy w Golubiu-Dobrzyniu wszelkie płatności należy dokonywać drogą elektroniczną.

6. Śluby zawierane w Urzędzie Stanu Cywilnego będą odbywać się tylko w obecności pary młodej i świadków.

7. O dalszych ustaleniach Urząd Gminny w Golubiu-Dobrzyniu będzie informował  za pośrednictwem strony http://www.uggolub-dobrzyn.pl,  http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

8. Urząd Gminny w Golubiu-Dobrzyniu prowadzi „Rejestr osób odwiedzających urząd” w okresie wprowadzonego ograniczenia .

8. Powyższe ograniczenia obowiązują do odwołania.

 

                                                                                 Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
                                                                               / - / Marek Ryłowicz

facebook
youtube
instagram