wtorek 27 Październik 2020
Imieniny: Iwony, Sabiny i Szymona
bip
  • green

Otwarcie drogi

12 listopada 2019

W piątek, 8 listopada odbyło się uroczyste otwarcie drogi gminnej Babiak – gr. Gminy. Na zaproszenie wójta Marka Ryłowicza odpowiedzieli m.in. wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau, w imieniu wykonawcy drogi, firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. z Lipna wiceprezes Stanisław Detmer, projektant Marcin Jabłoński (AS Projektowanie i Nadzory), starosta golubsko-dobrzyński Franciszek Gutowski, przewodniczący Rady Gminy Artur Kaszyński, radny Jan Boniecki oraz sołtys sołectwa Macikowo Hanna Kończalska.

„Budowa tej drogi nie była by możliwa, jak i wielu innych, bez dofinansowania. Bardzo panu wojewodzie z tego miejsca dziękuję.” – mówił wójt Marek Ryłowicz. Zarówno wójt jak i wicewojewoda podkreślali owocną współpracę oraz ważność budowy małych odcinków dróg,  które służą przede wszystkim mieszkańcom gminy i stworzą za jakiś czas dobrze funkcjonującą sieć drogową.

Przypomnijmy, że całkowita wartość inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 110269 C Babiak-gr Gminy – Działyń wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 2125 C Paliwodzizna-Węgiersk” wyniosła 402 028 zł 62 gr. Na ten cel Gmina otrzymała wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% to jest 201 014 zł. Dzięki temu na odcinku 793 metrów wykonano jezdnię z masy bitumicznej o grubości 8 cm, gdzie po 4 cm stanowią warstwa ścieralna i warstwa wiążąca. Szerokość drogi to 5 m oraz obustronne pobocza utwardzone kruszywem o szerokości 0,75 m. Inwestycja objęła również wykonanie zjazdów, 2 peronów autobusowych z przejściem dla pieszych oświetlonego lampą solarną, oczyszczenie rowów i wykonanie 2 przepustów oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Z Funduszu Dróg Samorządowych udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 60% na jeszcze trzy inne odcinki dróg na terenie gminy - odcinki Pląchoty – Józefat, Poćwiardowo – gr. Gminy oraz Zaręba -Bedewo. Natomiast 3 kolejne wnioski czekają na rozpatrzenie.

Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez panie ze „Stowarzyszenia Przyjaciół Macikowa i Okolic”.

Cele projektu była poprawa parametrów technicznych drogi gminnej nr 110269C oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Planowane efekty:

Projekt zakładał wykonanie jezdni z masy bitumicznej, obustronne pobocza, wykonanie zjazdów, 2 peronów autobusowych z przejściem dla pieszych, oczyszczenie rowów i wykonanie przepustów oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Projekt „Przebudowa drogi gminnej nr 110269 C Babiak-gr Gminy – Działyń wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 2125 C Paliwodzizna-Węgiersk” został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych.

 

facebook
youtube
instagram