poniedziałek 21 Wrzesień 2020
Imieniny: Darii, Mateusza i Marka
bip
  • green

Park Przemysłowo-Technologiczny coraz bliżej

16 stycznia 2015

14 stycznia 2015 roku Burmistrz Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski oraz Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz podpisali umowę na „Przeprowadzenie działań studyjno-koncepcyjno-projektowych dla terenów inwestycyjnych Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego” z Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym „MELBUD” s.c. Marcin Grzelczyk & Piotr Szefler.

 

W ramach opracowania powstanie:

  1. Koncepcja zagospodarowania terenu

  2. Dokumentacja kompleksowych badań geotechnicznych

  3. Raport o oddziaływaniu na środowisko

  4. Projekt budowlano-wykonawczy związany z uzbrojeniem terenu pod inwestycje oraz uzyskanie pozwolenia na budowę

  5. Projekt doradczo-promocyjny

  6. Studium wykonalności

Dokumentacja wykonana ma być najpóźniej do dnia 23.10.2015 roku.

Projekt pn. „Wykonanie opracowań studyjno-koncepcyjnych dla terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach działania  6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych” realizowany jest w ramach umowy nr POIG-06.02.02-00-029/12-00 zawartej w dniu 22.11.2013 roku pomiędzy Gminą Miasto Golub-Dobrzyń, a Ministrem Gospodarki.

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych to 544 213,00 zł.

Przyznana kwota dotacji to 462 581,05 zł.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie dwóch samorządów: Gminy Miasta Golub-Dobrzyń oraz Gminy Golub-Dobrzyń.

Dokument opracowany będzie dla obszaru inwestycyjnego o powierzchni 15.5685 ha obejmującego teren Gminy Miasta Golub-Dobrzyń (przy PEC) oraz Gminy Golub-Dobrzyń (Wrocki).

facebook
youtube
instagram