poniedziałek 21 Wrzesień 2020
Imieniny: Darii, Mateusza i Marka
bip
  • green

Pierwszy etap konsultacji z nami

29 czerwca 2016

Rewitalizacja to pojęcie, które  stało się ostatnio bardzo modne i popularne. Ale co się za tym właściwie kryje? Jakie jest miejsce rewitalizacji w życiu naszej gminy? Na te i inne pytania można było uzyskać odpowiedź podczas spotkań, które odbyły się we wtorek 21 czerwca br. w miejscowościach: Owieczkowo, Ostrowite, Gajewo i Sokołowo.

W konsultacjach społecznych wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych, kierownicy jednostek, radni, sołtysi oraz  mieszkańcy gminy.

Prowadzące spotkania ekspertki omówiły zasady, cel oraz oczekiwania w zakresie opracowania programu rewitalizacji, który jest kompleksowym i strategicznym narzędziem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych.

Obszar zdegradowany czyli obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy, spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych współwystępujących z negatywnymi zjawiskami, w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.

Skuteczność procesu rewitalizacji będzie uzależniona od aktywności społecznej. W związku z tym Program Rewitalizacji będzie opracowywany przy udziale mieszkańców, środowisk społecznych i gospodarczych.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że to Mieszkańcy są najlepszymi ekspertami dla naszej gminy, dlatego też zależy nam na aktywnym udziale Mieszkańców w procesie rewitalizacji.

Zapraszamy do współtworzenia gminnego programu rewitalizacji!

Pytania i uwagi proszę kierować bezpośrednio do Biura Rozwoju i Wsparcia Inwestycji pok. nr 8 w Urzędzie Gminy.

 

Zapraszamy również do wypełniania ankiet.

Link do ankiety
 

facebook
youtube
instagram