piątek 10 Lipiec 2020
Imieniny: Filipa, Daniela i Anieli
bip
  • green

Pracowity czas dla nauczycieli

12 lipca 2019

Czas wakacji dla uczniów jest okresem wzmożonej pracy dla  nauczycieli, spośród  których nie wszyscy korzystają  z  urlopów wypoczynkowych. To okres między innymi ważnych zmian w organizacji szkół związanych ze sprawami kadrowymi, dotyczącymi kadencyjności na stanowiskach dyrektorów oraz postępowań po zakończonych stażach.  W szkołach odbywają z początkiem lipca rozmowy kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego, na szczeblu gminy egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego, natomiast na szczeblu kuratora oświaty - rozmowy kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego.

W wyniku upływu 5-letniej kadencji dyrektora szkoły w dniu  10 lipca 2019 przeprowadzony został konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowitem.  Komisja decydująca  o wyborze kandydata powołana zarządzeniem Wójta Gminy składała się z przedstawicieli gminy,  kuratora, rad rodziców, rad pedagogicznych oraz nauczycielskich związków zawodowych. Aplikowała dotychczasowa Pani Dyrektor Brygida Izajasz, której kandydatura zyskała akceptację komisji. Na stanowisko, po zatwierdzeniu konkursu,  powołana zostanie z dniem 1 września przez Wójta Gminy. 

W tym samym dniu odbył się egzamin dla nauczyciela wnioskującego o postępowanie w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Komisja składająca się z przedstawicieli gminy,  kuratora, Szkoły oraz ekspertów MEN przeprowadziła egzamin dla nauczycielki przedszkola z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wrockach.  Egzamin zakończył się pozytywnym wynikiem, a akt nadania stopnia awansu zawodowego podpisany zostanie i wręczony przez Wójta Gminy.

facebook
youtube
instagram