sobota 11 Lipiec 2020
Imieniny: Benedykta, Kaliny i Olgi
bip
  • green

Projektowanie budowy szerokopasmowej sieci światłowodowej na terenie naszej gminy

09 lipca 2019

Firma Iris Telecommunicatio Sp. z o.o. jest biurem projektowym, działającym na zlecenie firmy NEXERA Sp. z 0.0. z siedzibą w Warszawie, która wpisana jest do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 11876.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie nr 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego internetu w wysokich przepustowościach”, na obszarze województwa łódzkiego, świętokrzyskiego, kujawsko- pomorskiego i warmińsko — mazurskiego, opracowujemy projekt budowy sieci światłowodowej,

W związku z tym, działając na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r. (tj. Dz. U. z 2017r poz. 2062 z późniejszymi zmianami), w najbliższych dniach na terenie miejscowości: Białkowo, Cieszyny, Gajewo, Gałczewko, Karczewo, Lisewo, Macikowo, Nowawieś, Nowogród, Olszówka, Ostrowite, Pląchoty, Pusta Dąbrówka, Sokoligóra, Węgiersk i Wrocki podjęte zostaną działania w celu udzielenia wszelkich informacji mieszkańcom, przedstawienia planowanej trasy sieci światłowodowej oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń od właścicieli nieruchomości.

IRIS TELECOMMUNICATION POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 2A, 90-057 Łódź, dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000684918, NIP 5213787067,

facebook
youtube
instagram