wtorek 27 Październik 2020
Imieniny: Iwony, Sabiny i Szymona
bip
  • green

Przybędzie przebudowanych dróg

13 października 2020

Gmina Golub-Dobrzyń przygotowuje się do realizacji kolejnych inwestycji. W ostatnim czasie wybrano wykonawców i podpisano umowy na przebudowę kolejnych dróg gminnych. Podpisane umowy dotyczą „Przebudowy drogi gminnej - ulica Truskawkowa w miejscowości Ruziec od km 0+000 do km 0 + 259”, „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Białkowo od km 0+000 do km 0+257,80”, „Przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Golub-Dobrzyn” oraz „Przebudowy drogi gminnej nr 110216C Pląchoty - Cieszyny na odcinku od km 0+000 do km 0+998”.

Dwa pierwsze zadania wykona Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lipna kolejno do 31.05.2021 r. i 30.04.2021 r. Natomiast przebudowę 8 dróg gminnych w miejscowościach Pusta Dąbrówka, Cieszyny, Nowawieś, Handlowy Młyn, Sokoligóra, Paliwodzizna, Węgiersk, Ostrowite (etap I i II) oraz przebudowę drogi na trasie Pląchoty – Cieszyny zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. z Wąbrzeźna. Zadanie polegające na przebudowie 8 dróg gminnych zgodnie z umową powinno zostać zrealizowane do końca przyszłego roku, a przebudowana droga gminna nr 110216C Pląchoty – Cieszyny powinna być gotowa do 15.06.2021 r.

Realizacja trzech z wyżej wymienionych zadań możliwa jest dzięki wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych. Są to: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białkowo od km 0+000 do km 0+257,80”, „Przebudowa drogi gminnej - ulica Truskawkowa w miejscowości Ruziec od km 0+000 do km 0 + 259” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 110216C Pląchoty - Cieszyny na odcinku od km 0+000 do km 0+998”. Na wyżej wymienione zadania Gmina otrzyma wsparcie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

Są to kolejne inwestycje realizowane dzięki wsparciu środków zewnętrznych pozyskanych przez Gminę Golub-Dobrzyń. Na wczorajszej sesji Rady Gminy Wójt Marek Ryłowicz poinformował o kolejnych przetargach na przebudowę dróg, które zostaną ogłoszone już w tym tygodniu.

facebook
youtube
instagram