piątek 10 Lipiec 2020
Imieniny: Filipa, Daniela i Anieli
bip
  • green

Rok za nami

19 lipca 2019

Od roku szkolnego 2018/2019 na terenie Gminy Golub-Dobrzyń rozpoczęły swoją działalność  dwa punkty przedszkolne, zlokalizowane w dwóch szkołach podstawowych, w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Lisewie oraz w Szkole Podstawowej im. J. Sołtykiewicza w Węgiersku. Punkty przedszkolne  działają tak jak przedszkola, co oznacza, że dzieci objęte  są opieką przez cały rok. Tak samo jak w przedszkolu, w punkcie przedszkolnym realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Dzieci przebywające w punkcie przedszkolnym mogą korzystać z posiłków. Czas funkcjonowania grup w punktach przedszkolnych  dostosowany jest do potrzeb rodziców (10 godzin dziennie). Punkt przedszkolny w Lisewie  nosił nazwę "MAŁY ODKRYWCA" gdyż dzieci  mogą uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach,tj. robotyki, języka angielskiego, rytmiki. Punkt przedszkolny w Węgiersku zaś "Zaczarowana kraina" gdzie dzieci wezmą udział w zajęciach tanecznych, rytmice czy w zajęciach z  języka angielskiego.

Stworzenie punktów bylo możliwe dzięki wnioskom złożonym przez Gminę Golub-Dobrzyń pn. Punkt przedszkolny "Zaczarowana Kraina" w Węgiersku nr RPKP.10.02.01-04-0082/17, oraz Punkt przedszkolny "MAŁY ODKRYWCA" w  Lisewie nr RPKP.10.02.01-04-0036/17, które znalazły się na wysokich miejscach list rankingowych wniosków zakwalifikowanych do objęcia wsparciem. Na realizacje zadań otrzymano odpowiednio 192tys. zł i 180tys. zł. Dzięki dofinansowaniu zostały zaadoptowane odpowiednie pomieszczenia, zakupiono wyposażenie, zatrudniono nauczycieli. Działalność Punktów Przedszkolnych   finansowana jest z w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.1  Wychowanie przedszkolne. Od sierpnia 2019r. działalność punktów będzie finansowana z budżetu Gminy Golub-Dobrzyń.

facebook
youtube
instagram