czwartek 27 Luty 2020
Imieniny: Gabriela, Anastazji i Anny
bip
  • green

Wybory do Izb Rolniczych

21 czerwca 2019

Obecny rok to kolejne wybory do izb rolniczych, które odbędą się w całej Polsce 28 lipca. Już po raz szósty w III RP wszyscy płatnicy podatku rolnego, posiadający czynne prawo wyborcze, będą wybierali swoich przedstawicieli w gminie.

Polskie Izby Rolnicze to historia sięgająca XIX wieku. Zlikwidowane dekretem w 1946 r., od połowy lat 90 XX wieku wznowiły swoją działalność, funkcjonując na podstawie przeprowadzanych co cztery lata demokratycznych wyborów. Izby rolnicze wpływają na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji.

Każdy kto chce, by poprawiła się jakość życia i pracy rolników w Polsce, powinien wziąć odpowiedzialność za to dążenie do poprawy stanu rzeczy. Odbywa się to właśnie przez udział w wyborach. Wybory są najważniejszym aktem państwa demokratycznego oraz podstawowym środkiem wywierania wpływu na politykę kraju. Są one także jednym z podstawowych obowiązków obywatelskich. W ten sposób rolnicy mogą zdecydować kto będzie ich reprezentował w celu rozwiązywania problemów rolnictwa i przedstawiania interesów członków samorządu rolniczego. Tylko liczny udział rolników w wyborach do izb rolniczych może zapewnić wybór właściwych przedstawicieli, skutecznie walczących o nasze interesy

Zachęcamy również wszystkich rolników do skorzystania z przysługującego im biernego prawa wyborczego i aktywnego ubiegania się o mandat delegata do izb rolniczych ze swojej gminy. Tylko sami rolnicy, znający specyfikę i problemy pracy na roli, najlepiej będą reprezentować swoje środowisko i działać na rzecz rozwiązywania jego problemów.

 

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 38 w Golubiu-Dobrzyniu informuje, że do dnia 5 lipca 2019 roku można zgłaszać kandydatów na członków Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wyborach zarządzonych na dzień 28 lipca br.

Kandydatem może być osoba która jest członkiem izby rolniczej – tj. posiada gospodarstwo rolne na terenie Gminy Golub-Dobrzyń i przedłoży następujące dokumenty:

  1. pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym,
  2. zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzane danych osobowych,
  3. listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej (rolników z terenu gminy Golub-Dobrzyń), popierających zgłoszenie kandydata.

 

W przypadku gdy zgłoszenia nie będzie dokonywał kandydat osobiście – dodatkowo pisemne upoważnienie dla osoby zgłaszającej do dokonania zgłoszenia (podpisane przez kandydata).
 

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 5 lipca 2019 roku – w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń (pokój nr 2) – w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00.

Wzory dokumentów do dokonania zgłoszenia kandydata można znaleźć na stronie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej

 
 

facebook
youtube
instagram