poniedziałek 21 Wrzesień 2020
Imieniny: Darii, Mateusza i Marka
bip
  • green

Zapraszamy do udziału w konsultacjach

21 czerwca 2016

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia w gminie Golub-Dobrzyń obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 21 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. w formie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej składanych poprzez formularz konsultacji.

Wypełniony formularz konsultacji będzie można przekazać:

  • bezpośrednio do Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń – pokój Nr 8

  • drogą elektroniczną na adres mailowy: w.szymanska@uggolub-dobrzyn.pl

  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

facebook
youtube
instagram