piątek 14 Sierpień 2020
Imieniny: Alfreda, Elżbiety i Maksymiliana
bip
  • green

Zaręba-Bedewo-Golub-Dobrzyń – droga gotowa

20 maja 2020

Zakończyła się realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110264C Zaręba - Bedewo – Golub-Dobrzyń w km od 0+888 do km 1+411 w miejscowości Zaręba”.

Zgodnie z opracowaniem na odcinku 523 m droga została wyrównana a podbudowa wzmocniona kruszywem łamanym i mieszanką z gruzu betonowego (górna warstwa 8 cm + dolna warstwa 15 cm). Następnie nawierzchnia została utwardzona 4 cm warstwą wiążącą i 4 cm warstwą ścieralną z betonu asfaltowego. Wykonano również pobocza i zjazdy, wyremontowano chodnik, zamontowano progi wyspowe oraz odtworzono rowy. Zamontowano 2 zbiorniki retencyjno-rozsączające w miejscach, gdzie nie było możliwości odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. Dodatkowo wykonano również wjazd na teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Zalesie”, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi.

Całkowita wartość inwestycji to 540 418,64 zł na którą pozyskano 60% dofinansowania (tj. 324 251 zł) z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo Budowalny Rogowo.

facebook
youtube
instagram