piątek 28 Luty 2020
Imieniny: Józefa, Romana i Hilarego
bip
  • green

Zmiany w naliczaniu i wysokości opłat za odpady komunalne

16 kwietnia 2019

Zawiadamiamy, że od 1 kwietnia 2019 r. zmienia się metoda ustalenia oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakłada na gminę  bezwzględny obowiązek realizacji zadania jakim jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, narzucając jednocześnie sposób realizacji odbioru poprzez określenie poziomów recyklingu, a co za tym idzie sukcesywne zmniejszanie ilości odpadów zmieszanych. Ma to decydujący wpływ na koszt obsługi systemu. Po dokładnej analizie tej sytuacji Rada Gminy Golub-Dobrzyń podjęła Uchwałę Nr V.31.2019 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W każdej chwili możliwe jest zadeklarowanie selektywnej zbiórki odpadów, jeśli do tej pory tak nie było, deklarację można złożyć Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, pokój nr. 13, II piętro.

Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienia o nowej wysokości miesięcznej opłaty.

Jednocześnie wyjaśniamy, że środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone są wyłącznie na sfinansowanie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych. Gmina nie może przeznaczyć ich na realizację innych zadań.  System musi sfinansować się sam, co oznacza, że nie jest dozwolone finansowanie go z innych źródeł (np. dopłat czy innych dochodów gminy). Zmiana stawek spowodowana jest koniecznością zbilansowania kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ważne!

Zmiany związane z ilością osób zamieszkałych np. (zmianą miejsca zamieszkania osób, narodzinami dzieci, zgonami osób itp.), należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, do Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń pokój nr. 13, II piętro.

facebook
youtube
instagram