czwartek 27 Luty 2020
Imieniny: Gabriela, Anastazji i Anny
bip
  • green

Zutylizowano wyroby azbestowe

28 października 2019

Gmina Golub-Dobrzyń systematycznie realizuje założenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Golub – Dobrzyń przyjętego uchwałą Nr XXV/147/08 Rady Gminy Golub – Dobrzyń z dnia 30 grudnia 2008 r. poprzez coroczne ubieganie się o wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz zlecanie wyspecjalizowanym firmom odbioru szkodliwych odpadów azbestowych.

W związku z powyższym dnia 1 października 2019 r. został dokonany odbiór końcowy usługi obejmującej opakowanie, ważenie, załadunek, transport i unieszkodliwianie płyt azbestowo-cementowych dla budownictwa.

Usługa została wykonana na 31 posesjach.

Łączna liczba unieszkodliwionych wyrobów azbestowych w 2019 r. wynosi 99,839 Mg.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu Priorytetowego Azbest 2019 – 2020 dzięki temu mieszkańcy gminy nie ponosili żadnych kosztów dotyczących utylizacji azbestu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr. tel. 56 683 54 00 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń pokój nr 8.

 

Informujemy, iż w 2020 r. beneficjenci dofinansowania z terenu Gminy Golub-Dobrzyń nie poniosą żadnych kosztów unieszkodliwiania wyrobów azbestowych.
 
 

facebook
youtube
instagram