piątek 28 Luty 2020
Imieniny: Józefa, Romana i Hilarego
bip
  • green

Zwrot podatku akcyzowego

15 stycznia 2020

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń informuje, że od dnia 03 lutego do 02 marca 2020 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze.

Wnioski przyjmowane są w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Golub-Dobrzyńpok. 2, w godz. od 730 do 1530.

 

 

Wymagana dokumentacja:

  • wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wzór wnioskuw załączniku!).

  • faktury vat albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31stycznia 2020 r.,

  • w przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w  ostatnim dniu każdego miesiąca 2019 r.

  • w przypadku dzierżawy do wniosku wymagane jest dołączenie umowy dzierżawy.

 

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi: (100,00 zł * ilość ha użytków rolnych) + (30* średnia roczna liczba DJP w 2019 r.)

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2020 roku – 100 l
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2020 roku – 1,00 zł

 

Pieniądze wypłacane będą w terminie 01 - 30 kwietnia 2020 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub w kasie.

facebook
youtube
instagram