czwartek 27 Luty 2020
Imieniny: Gabriela, Anastazji i Anny
bip
  • green

Droga w miejscowości Ruziec

Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Wiśniową z drogą powiatową nr 2124C w miejscowości Ruziec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

Program współfinansujący projekt: Rozwój Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Produkty projektu: W ramach inwestycji wykonano utwardzenie nawierzchni o szerokości 5 m i długości 240 mb. Nawierzchnię jezdni wykonano z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm, na podbudowie ze stabilizowanego kruszywa łamanego gr. 20 cm oraz podsypce piaskowej gr. 10 cm, po uprzednim zagęszczeniu istniejącego gruntu. Poza nawierzchnią wykonano: jednostronny chodnik przyległy do jezdni o szerokości 2 mb z kostki brukowej betonowej, jednostronne pobocze gruntowe o szerokości 0,80 mb, zjazdy z betonu asfaltowego oraz z kostki brukowej betonowej, oświetlenie skrzyżowania i drogi gminnej – 8 słupów oświetleniowych, wyspę dzielącą pełniącą funkcję azylu dla pieszych i rowerzystów, odwodnienie jezdni w postaci kanalizacji deszczowej ze studniami i wpustami, oznakowanie pionowe i poziomie, przebudowano fragment ścieżki rowerowej w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową, zabezpieczono rurami ochronnymi sieci teletechniczne oraz dokonano regulacji istniejących elementów uzbrojenia terenu.

Okres realizacji projektu: 2017

Wartość całkowita projektu: 438 272,11 zł

Udział środków krajowych: (Urząd Wojewódzki) 196 950,00 zł

Powiat Golubsko-Dobrzyński 19 695,00 zł

facebook
youtube
instagram