niedziela 07 Marzec 2021
Imieniny: Tomasza, Pawła i Pauli
bip
 • green

NGO w Gminie
Stowarzyszenie “Dzieci Wsi”
Gajewo 10, 87-400 Golub-Dobrzyń
www.dzieciwsi.pl.tl
e-mail: DzieciWsi@orange.pl
Prezes: Krzysztof Rafalik
Data powstania: grudzień 2007 r.

Zakres działalności:

 • podejmowanie inicjatyw społecznych w zakresie oświaty, gospodarki, sportu, kultury i turystyki
 • pomoc dzieciom, osobom niepełnosprawnym, ubogim, bezrobotnym, uzależnionym
 • prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i konferencji
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktówStowarzyszenie Na Rzecz Rekonstrukcji Chorągwi Kujawskiej

Ostrowite, 87-400 Golub-Dobrzyń
e-mail: astasin@interia.pl
Prezes: Andrzej Stasiński
Data powstania: marzec 2010 r.

Zakres działalności:

 • popularyzacja idei i tradycji rycerskich średniowiecza i czsów nowożytnych
 • popularyzacja walorów historycznych regionu w kraju i za granicą
 • działanie na rzecz dziedzictwa kulturowego
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • działanie na rzecz gospodarki i kultury narodowej, bezpieczeństwa i obronności kraju
 • organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych nawiązujących do średniowiecza i czasów nowożytnych.Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sokołowo

Sokołowo 13, 87-400 Golub-Dobrzyń
e-mail: nspsokolowo@interia.pl
Prezes: Mikołaj Gassen-Piekarski
Data powstania: kwiecień 2000r.

Zakres działalności:

 • prowadzenie szkoły
 • prowadzenie szkoleń, imprez, obozów, kursów edukacyjnych, sportowych, turystycznych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
 • działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku
 • wspieranie rozwoju gospodarczego wsi Sokołowo


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrowite Golubskie

Ostrowite 45, 87-400 Golub-Dobrzyń
Prezes: Brygida Izajasz
Data powstania: styczeń 2008r.

Zakres działalności:

 • wszechstronny rozwój wsi Ostrowite i jej okolic
 • wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej
 • promocja idei wolontariatu
 • współpraca między organizacjami pozarządowymi
 • działania na rzecz lokalnego, polskiego i światowego dziedzictwa kulturowego


Stowarzyszenie Wspierające Dzieci i Osoby Niepełnosprawne “Daj Szanse”

Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Prezes: Maria Romanowska
Data powstania: wrzesień 2004r.

Zakres działalności:

 • działania skierowane na pomoc osobom niepełnosprawnym, ubogim i bezrobotnym
 • wsparcie prawne, psychologiczne, terapeutyczne i środowiskowe
 • inicjatywy sprzyjające prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny oraz dziecka niepełnosprawnego w rodzinie
 • szeroko pojęta działalność profilaktyczna


Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Wsi Węgiersk i Macikowo

Węgiersk 95, 87-400 Golub-Dobrzyń
e-mail: sp.węgiersk@op.pl
Prezes: Urszula Arentowicz
Data powstania: grudzień 2004

Zakres działalności:

 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży


Towarzystwo Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń

Gałczewko 7, 87-400 Golub-Dobrzyń
e-mail: gimnazjumgalczewo@op.pl
Prezes: Maria Grygorowicz
Data powstania: styczeń 2001r.

Zakres działalności:

 • tworzenie i realizacja projektów związanych z podnoszeniem poziomu dostępności kształcenia na wszystkich etapach edukacji
 • tworzenie i realizacja programów z zakresu profilaktyki patologii społecznej, uzależnień, wyrównywania szans edukacyjnych, opieki społecznej
 • organizacja szkoleń, konferencji, pokazów, festynów, imprez środowiskowych


Towarzystwo Rozwoju Wsi Skępsk i Okolic

Skępsk 1, 87-400 Golub-Dobrzyń
Prezes: Ewa Chmielewska
Data powstania: czerwiec 2006r.

Zakres działalności:

 • podejmowanie inicjatyw społecznych w zakresie oświaty, gospodarki, sportu, kultury i turystyki
 • pomoc osobom niepełnosprawnym, ubogim i bezrobotnym
 • rozwój aktywności i świadomości obywatelskiej
 • podejmowanie działań  w zakresie ochrony środowiska i dóbr kultury
 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa


Towarzystwo Wsi Nowogród i Okolic

Nowogród 32, 87-400 Golub-Dobrzyń
e-mail: twnio@tlen.pl
Prezes: Małgorzata Krauza 
Data powstania: luty 2000r

Zakres działalności:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji


Towarzystwo Wsi Lisewo i Okolic

Lisewo, 87-400 Golub-Dobrzyń
Prezes: Halina Rychlicka
Data powstania: czerwiec 2008r.

Zakres działalności:

 • wspieranie wszechstronnego rozwoju wsi Lisewo i okolic
 • współpraca z organizacjami o podobnym charakterze w kraju i zagranicą
 • prowadzenie działań charytatywnych


Towarzystwo Rozwoju Wsi Wrocki i Okolic

Wrocki 14, 87-400 Golub-Dobrzyń
e-mail: trwwrocki@op.pl
Prezes: Andrzej Kowalski
Data powstania: listopad 2008r.

Zakres działalności:

 • wspieranie wszechstronnego rozwoju wsi Wrocki i okolic
 • praca dydaktyczna z młodzieżą
 • szeroko rozumiane działania kulturalne
 • organizacja czasu wolnego
 • promocja zdrowia, zdrowego stylu życia


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gałczewko

Gałczewko, 87-400 Golub-Dobrzyń
Prezes: Tomasz Jeszka
Data powstania: 2008r.

Zakres działalności:
 • .Stowarzyszenie Historyczno - Eksploracyjne Przedmoście
Lisewo 56, 87-400 Golub-Dobrzyń
Prezes:Tomasz Stefański
Data powstania: 17.11.2015
KRS: 0000586291


Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Owieczkowo i Sokoligóra „OwoS"

Owieczkowo 13, 87-400 Golub-Dobrzyń
Prezes:
Data powstania: maj 2010r.

Zakres działalności:
 • wspieranie wszechstronnego rozwoju wsi Owieczkowoi i okolic
 • praca dydaktyczna z młodzieżą
 • szeroko rozumiane działania kulturalne
 • organizacja czasu wolnego
 • promocja zdrowia, zdrowego stylu życia


Stowarzyszenie Świętego Huberta

Lisak 5, 87-400 Golub - Dobrzyń
Prezes: Dariusz GuzowskiStowarzyszenie Krzewienia Kultury "ANIMATOR"

Antoniewo 25, 87-400 Golub - Dobrzyń
Prezes: Waldemar Licznerski

Stowarzyszenie Przyjaciół Macikowa i Okolic
Macikowo 30, 87-400 Golub-Dobrzyń
e-mail: maciejowadusza@wp.pl
Prezes: Urszula Skrzeszewska
Data powstania : wrzesień 2012r.

Zakres działalności:
 • integracja środowisk kobiecych poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
 • podejmowanie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego,
 • działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych ,integracja zawodowa i społeczna kobiet      osób, niepełnosprawnych oraz ich rodzin,
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności  lokalnych,
 • promocja i organizacja wolontariatu,


Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna

Szararnia 1, 87-404 Radomin
www.gdot.pl
e-mail: biuro@gdot.pl, https://www.facebook.com/gd.organizacja.turystyczna
Prezes: Małgorzata Mierzejewska
Data powstania : grudzień 2011r.

facebook
youtube
instagram