niedziela 07 Marzec 2021
Imieniny: Tomasza, Pawła i Pauli
bip
  • green

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu

OGŁOSZENIE

o rekrutacji do projektu

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Gminie Golub-Dobrzyń”

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń informuje o rozpoczęciu rekrutacji beneficjentów do projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Golub-Dobrzyń"

Rekrutacja potrwa od dnia 31.01.2014 r. do dnia 20.02.2014 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz/lub pobrania dokumentów rekrutacyjnych, mogą się zgłaszać do Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, w godzinach 8.00-15.00, pok. nr 10 oraz pod numerem telefonu 56 683 54 00

Szczegóły rekrutacji określa regulamin wraz z załącznikami.

Grupy kwalifikujące się do wsparcia:

Gospodarstwa domowe wg kryterium dochodowego korzystające ze świadczeń systemu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych

Dzieci i młodzież ucząca się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej

Osoby z grupy 50+

Dzieci i młodzież ucząca się z bdb wynikami w nauce, których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”

Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby nie posiadające komputera oraz łącza internetowego

Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymają:

- komputer wraz z łączem internetowym (umowa użyczenia)

- udział w szkoleniu z zakresu obsługi komputera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość

1. Formularz zgłoszeniowy - pobierz, pobierz PDF

2. Oświadczenie o wysokości dochodów - pobierz

3. Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie gminy - pobierz

4. Zaświadczenie o pobieraniu nauki - pobierz

5. Zaświadczenie o objęciu osoby systemem wsparcia społecznego zgodnie z ustawą o świadczeniach pomocy społecznej - pobierz

6. Zaświadczenie o objęciu osoby systemem wsparcia społecznego zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych - pobierz

7. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - pobierz

facebook
youtube
instagram