czwartek 27 Luty 2020
Imieniny: Gabriela, Anastazji i Anny
bip
  • green

Ogłoszono otwarte konkursy ofert na 2016r.

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Golub-Dobrzyń w roku 2016 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących zakresach:

  1. konkurs nr 2/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Golub-Dobrzyń w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pod nazwą: KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI.
  2. konkursu nr 3/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Golub-Dobrzyń w 2016 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa pod nazwą: UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA

W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert w terminie
do 29 lipca 2016 r. do godz. 12:00

zarządzenie
ogłoszenie o konkursie 2-2016
ogłoszenie o konkursie 3-2016
wzór oferty
wzór umowy
wzór sprawozdania
wzór korekty
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY

facebook
youtube
instagram