niedziela 07 Marzec 2021
Imieniny: Tomasza, Pawła i Pauli
bip
  • green

Program Wspólpracy 2017r.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających w sferze pożytku publicznego do konsultacji w sprawie projektu „Program Współpracy Gminy Golub- Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24.04.2013r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 r.”

Opracowywany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.
Program ten określa m.in. zasady, formy i zakres współpracy Gminy Golub-Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych.

Uwagi można składać w formie pisemnej w terminie od 14 października 2016 r.  do 30 października 2016 r. w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, 87-400 Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, pokój 4 lub przesyłać e-mailem na adres: m.mierzejewska@uggolub-dobrzyn.pl z dopiskiem „Propozycje zmian do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.”.

Zarządzenie nr 42/2016 z 30 września 2017r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały Programu Współpracy Gminy Golub- Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24.04.2013r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 r.

Projekt Programu Współpracy na 2017r.

Formularz konsultacji

facebook
youtube
instagram