niedziela 07 Marzec 2021
Imieniny: Tomasza, Pawła i Pauli
bip
  • green

Program Wspólpracy 2018r.

Golub-Dobrzyń, dnia 02.10.2017r

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających w sferze pożytku publicznego do konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Golub- Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 roku".
Opracowywany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.
Program ten określa m.in. zasady, formy i zakres współpracy Gminy Golub-Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych.
Uwagi można składać w formie pisemnej w terminie od 17 października 2017 r.  do 02 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, 87-400 Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, pokój 4 lub przesyłać e-mailem na adres: m.mierzejewska@uggolub-dobrzyn.pl z dopiskiem „Propozycje zmian do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi”.
 

facebook
youtube
instagram