niedziela 07 Marzec 2021
Imieniny: Tomasza, Pawła i Pauli
bip
  • green

PROJEKT PN.: „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE GOLUB-DOBRZYŃ”

Gmina Golub-Dobrzyń uprzejmie informuje, że dnia 14.05.2014 roku w Sali Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 22 odbędzie się konferencja dot. projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Golub-Dobrzyń” w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, współfinansowanego  ze środków przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”  na podstawie umowy Nr POIG.08.03.00-04-413/13-00

PROGRAM KONFERENCJI

DOTYCZĄCY

PROJEKTU PN.: „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE GOLUB-DOBRZYŃ”

Organizator: Gmina Golub-Dobrzyń
Data konferencji: 14 maj 2014 r.
Miejsce: Sala Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 22

Środa, 14 maj 2014

10:00 – 10:30 Rejestracja uczestników
10:30 – 11:00 Uroczyste otwarcie konferencji

Marek Ryłowicz – wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Wioletta Szymańska
– koordynator projektu

11.00 – 12.00 Informacja nt. projektu

12.00 – 13.00 Przedstawienie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

13.00 – 14.00 Podsumowanie konferencji - dyskusja

facebook
youtube
instagram