niedziela 07 Marzec 2021
Imieniny: Tomasza, Pawła i Pauli
bip
 • green

Rada Gminy

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Rada Gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należących do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. W jej skład wchodzi 15 radnych. Rada obraduje na sesjach przeważnie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, zgodnie z planem pracy. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.
Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje.

kontakt: tel.56 683 52 75, e-mail: biurorady@uggolub-dobrzyn.pl


adres:

Pl.1000-lecia 25,
II piętro, pok. nr 5,
87-400 Golub-Dobrzyń


Przewodniczący Rady Gminy Golub-Dobrzyń Artur Kaszyński
i wiceprzewodniczący Tomasz Stefański oraz Krzysztof Romanowski
informują, iż pełnią dyżur w każdy wtorek w godz. 13.00 - 16.00.

Możliwy jest również kontakt drogą elektroniczną: przewodniczacyrady@uggolub-dobrzyn.pl


Przewodniczący: Artur Kaszyński


Z-cy Przewodniczącego:

 1. Tomasz Stefański
 2. Krzysztof Romanowski

 

Członkowie Rady Gminy:

 • Angowski Wojciech
 • Badowski Szymon
 • Boniecki Jan   
 • Hnatusz Aneta
 • Jagielski Bogdan
 • Kamińska Małgorzata
 • Kopaczewski Jacek
 • Opacki Adam
 • Rosołowska Karolina
 • Rozwonkowski Jerzy
 • Sadakiewski Tomasz
 • Skrzyniecki Ryszard

 

Skład osobowy stałych Komisji Rady Gminy Golub-Dobrzyń:

Komisja Rewizyjna

 1. Wojciech Angowski- Przewodniczący Komisji

 2. Aneta Hnatusz- Członek Komisji

 3. Adam Opacki- Członek Komisji

 4. Karolina Rosołowska- Członek Komisji

 5. Tomasz Sadakiewski- Członek Komisji

 6. Ryszard Skrzyniecki- Członek Komisji

Komisja Planowania, Przemysłu, Handlu, Budżetu i  Finansów

 1. Małgorzata Kamińska - Przewodniczący Komisji

 2. Wojciech Angowski - Członek Komisji

 3. Bogdan Jagielski- Członek Komisji

 4. Jacek Kopaczewski - Członek Komisji

 5. Adam Opacki - Członek Komisji

 6. Krzysztof Romanowski - Członek Komisji

 7. Tomasz Stefański - Członek Komisji

 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Ładu i Porządku Publicznego

 1. Jan Boniecki- Przewodniczący Komisji

 2. Szymon Badowski- Członek Komisji

 3. Karolina Rosołowska - Członek Komisji

 4. Jerzy Rozwonkowski - Członek Komisji

 5. Tomasz Sadakiewski - Członek Komisji

 6. Ryszard Skrzyniecki - Członek Komisji

 7. Tomasz Stefański - Członek Komisji

 

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych, Turystyki i Rekreacj

 1. Aneta Hnatusz- Przewodniczący Komisji

 2. Jan Boniecki - Członek Komisji

 3. Małgorzata Kamińska - Członek Komisji

 4. Jacek Kopaczewski- Członek Komisji

 5. Krzysztof Romanowski - Członek Komisji

Komisja skarg, wniosków i petycji

 1. Jerzy Rozwonkowski Przewodniczący Komisji

 2. Adam Opacki Wiceprzewodniczący Komisji

 3. Szymon Badowski Członek Komisji

 4. Bogdan Jagielski Członek Komisji

 5. Tomasz Sadakiewski Członek Komisji

.

facebook
youtube
instagram