niedziela 07 Marzec 2021
Imieniny: Tomasza, Pawła i Pauli
bip
 • green

Referat Organizacyjny

Referat Organizacyjny (Or)

kierownik: Małgorzata Orzechowska 

tel. 56 683 54 00 wew.37
e-mail: m.orzechowska@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac  1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń


Do głównych zadań realizowanych przez referat należy:

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu;
 2. zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa oraz obsługą prawną urzędu;
 3. zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez urząd;
 4. zapewnienie obsługi techniczno-materiałowej i porządkowej Urzędu;
 5. obsługa organizacyjna Wójta oraz prowadzenie sekretariatu Urzędu;
 6. obsługa centrali telefonicznej Urzędu;
 7. nadzorowanie przebiegu praktyk szkolnych i studenckich;
 8. wykonywanie zadań związanych z referendum i wyborami do Sejmu i Senatu, prezydenta RP, samorządu terytorialnego oraz Wójta stosownie do obowiązujących przepisów;
 9. obsługa administracyjno-organizacyjna organów kolegialnych Gminy oraz komisji rady gminy;
 10. prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz współpraca w tym zakresie z innymi instytucjami;
 11. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie;
 12. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej;
 13. sporządzenie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
 14. redagowanie strony internetowej;
 15. prowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów;
 16. realizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych;
 17. obsługa serwisowa i administracyjna sieci komputerowej.
 18. prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Gminy i jej organów, a w szczególności:

      - zabezpieczenie sesji, posiedzeń,komisji, zebrań i spotkań,
      - sporządzenie protokołów z sesji, posiedzeń, zebrań itp.
      - opracowanie sprawozdań i informacji z działalności rady i jej organów,
      - prowadzenie rejestru uchwał,
      - prowadzenie rejestru wniosków i interpretacji,
      - organizowanie szkoleń radnych i członków komisji,
      - współorganizowanie zebrań wiejskich,
      - przedstawienie projektów uchwał, zarządzeń i innych dokumentów

facebook
youtube
instagram