niedziela 07 Marzec 2021
Imieniny: Tomasza, Pawła i Pauli
bip
  • green

ZAPYTANIE OFERTOWE POIG/WC/ZOK/1/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POIG/WC/ZOK/1/2015 

Zorganizowanie konferencji

w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Golub-Dobrzyń” w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, współfinansowanego  ze środków przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”  na podstawie umowy Nr POIG.08.03.00-04-413/13-00                

Pełna treść zapytania - pobierz

Załączniki:

1. wzór oferty - pobierz

                                                  

facebook
youtube
instagram