niedziela 07 Marzec 2021
Imieniny: Tomasza, Pawła i Pauli
bip
  • green

ZAPYTANIE OFERTOWE POIG/WC/ZOMB/3/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE POIG/WC/ZOMB/3/2014 

na  artykuły biurowe dla zespołu zarządzającego projektem

w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Golub-Dobrzyń” w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, współfinansowanego  ze środków przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”  na podstawie umowy Nr POIG.08.03.00-04-413/13-00

Pełna treść zapytania - pobierz

Załączniki:

    1. Wzór formularza ofertowego

    2. Oświadczenie o spełnianiu warunków

    3. Oświadczenie o zapoznaniu się z ofertą

    4. Wzór umowy


facebook
youtube
instagram