Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert NA ŚWIADCZENIE USŁUG W POSTACI SCHRONIENIA na 2020 rok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu informuje, że w odpowiedzi na ogłoszony konkurs ofert na realizację usług schronienia dla osób bezdomnych: kobiet i mężczyzn z terenu gminy Golub-Dobrzyń na rok 2020 swoje oferty złożyły 3 podmioty:

 1. Stowarzyszenie MONAR - Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT
  ul. Dybowska 1
  87-100 TORUŃ
 2. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Grudziądzkie  
  ul. Parkowa 22/24
  89-300 GRUDZIĄDZ
 3. Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu ,,JUDYM''
  Kołaczkowo, ul. Powst. Wlkp. 35
  89-200 SZUBIN

  Do realizacji w/w zadania został wybrany: Stowarzyszenie MONAR - Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT

Wszyscy oferenci spełnili warunki określone w konkursie ofert, przy czym wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę a miejsce  udzielania schronienia znajduje się w najmniejszej odległości od Gminy Golub-Dobrzyń.

 • autor: Daniela Kaleta, data: 2021-03-31