Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert NA ŚWIADCZENIE USŁUG W POSTACI SCHRONIENIA na 2020 rok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu informuje, że w odpowiedzi na ogłoszony konkurs ofert na realizację usług schronienia dla osób bezdomnych: kobiet i mężczyzn z terenu gminy Golub-Dobrzyń na rok 2020 swoje oferty złożyły 3 podmioty:

 1. Stowarzyszenie MONAR - Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT
  ul. Dybowska 1
  87-100 TORUŃ
 2. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Grudziądzkie  
  ul. Parkowa 22/24
  89-300 GRUDZIĄDZ
 3. Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu ,,JUDYM''
  Kołaczkowo, ul. Powst. Wlkp. 35
  89-200 SZUBIN

  Do realizacji w/w zadania został wybrany: Stowarzyszenie MONAR - Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT

Wszyscy oferenci spełnili warunki określone w konkursie ofert, przy czym wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę a miejsce  udzielania schronienia znajduje się w najmniejszej odległości od Gminy Golub-Dobrzyń.

 • autor: Daniela Kaleta, data: 2021-03-31

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981