Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert NA ŚWIADCZENIE W POSTACI SCHRONIENIA Z USŁUGAMI

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert NA ŚWIADCZENIE W POSTACI SCHRONIENIA Z USŁUGAMI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu informuje, że w odpowiedzi na ogłoszony konkurs ofert na realizację usług schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych: kobiet i mężczyzn z terenu gminy Golub-Dobrzyń na rok 2020 swoje oferty złożyły 3 podmioty:

 1. Akademia Innowacji Społecznych
  Gwizdaj
  37-200 PRZEWORSK
  Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Gwizdaju
 2. Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka-
  ul. Gajdy 3
  87-300 BRODNICA
  Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Chełmży.
 3. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Grudziądzkie
  ul. Parkowa 22/24
  89-300 GRUDZIĄDZ


Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Grudziądzu ul. Parkowa 22/24
   
Do realizacji w/w zadania został wybrany:
Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka
ul. Gajdy 3
87-300 BRODNICA
    
Wszyscy oferenci spełnili warunki określone w konkursie ofert - wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę przy tym miejsce udzielania  schronienia znajduje się w  najmniejszej odległości od Gminy Golub-Dobrzyń.