Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert NA ŚWIADCZENIE W POSTACI SCHRONIENIA Z USŁUGAMI

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert NA ŚWIADCZENIE W POSTACI SCHRONIENIA Z USŁUGAMI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu informuje, że w odpowiedzi na ogłoszony konkurs ofert na realizację usług schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych: kobiet i mężczyzn z terenu gminy Golub-Dobrzyń na rok 2020 swoje oferty złożyły 3 podmioty:

 1. Akademia Innowacji Społecznych
  Gwizdaj
  37-200 PRZEWORSK
  Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Gwizdaju
 2. Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka-
  ul. Gajdy 3
  87-300 BRODNICA
  Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Chełmży.
 3. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Grudziądzkie
  ul. Parkowa 22/24
  89-300 GRUDZIĄDZ


Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Grudziądzu ul. Parkowa 22/24
   
Do realizacji w/w zadania został wybrany:
Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka
ul. Gajdy 3
87-300 BRODNICA
    
Wszyscy oferenci spełnili warunki określone w konkursie ofert - wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę przy tym miejsce udzielania  schronienia znajduje się w  najmniejszej odległości od Gminy Golub-Dobrzyń.

 

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981