Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  • bransoletka-życia
    • autor: Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Opaski bezpieczeństwa dla seniorów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, informuje mieszkańców Gminy Golub-Dobrzyń o możliwości uzyskania bezpłatnego wsparcia w postaci „opaski bezpieczeństwa”, która jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych z niepełnosprawnościami, samotnie zamieszkałymi, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Poprzez opaskę bezpieczeństwa możliwe byłoby świadczenie usługi sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami poprzez Centrum Teleopieki.

Niniejsza informacja ma na celu stwierdzenie zapotrzebowania wśród mieszkańców Gminy Golub-Dobrzyń na opaskę bezpieczeństwa.
Jednocześnie zastrzegamy, iż liczba osób objętych tą formą, bezpłatnego wsparcia uzależniona jest od decyzji Wojewody.

Szczegółowych informacji udziela GOPS. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 56 683 54 04 w dni robocze w godz. 8:00 – 15.30 do dnia 17.02.2022 r. lub bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń.

  • autor: Anna Miętka, data: 2022-02-10

Wstecz