Konkurs ofert na świadczenie usług w postaci schronienia z usługami opiekuńczymi na rok 2020

Konkurs ofert na świadczenie usług w postaci schronienia z usługami opiekuńczymi na rok 2020

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza do składania ofert na: Świadczenie usług w postaci schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn i kobiet z terenu Gminy Golub-Dobrzyń.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na świadczenie w postaci schronienia z usługami opiekuńczymi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu informuje, że w odpowiedzi na ogłoszony konkurs ofert na realizację usług schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych: kobiet i mężczyzn z terenu gminy Golub-Dobrzyń na rok 2020 swoje oferty złożyły 3 podmioty.