Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golub-Dobrzyń

1 marca 2021 r. wszedł w życie nowy regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golub-Dobrzyń.

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Urząd Gminy Golub-Dobrzyń informuje o konieczności dostosowania uchwał do nowych regulacji prawnych. 

Od 1 marca obowiązują uchwały: